Menu
Your Cart
This is the Header Notice module, use it for promotional or other important messages.

PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA

MB "Kavos Pupelė" itin vertina ir saugo klientų privatumą, todėl šioje Privatumo ir slapukų politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus, taip pat ir kitą informaciją apie MB "Kavos Pupelė" nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą.

Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės ponasbicepsas.lt interneto svetainėje, užsisakote prekes ponasbicepsas.lt elektroninėje parduotuvėje, užsisakote naujienlaiškius. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus ir apie kitas ponasbicepsas.lt atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą.

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globejų sutikimą.

MB "Kavos Pupelė" VYKDOMAS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad MB "Kavos Pupelė" tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 • siekiant sudaryti ir vykdyti sutartis, administruoti klientų duomenų bazę, įskaitant klientų skundų administravimą;
 • teikiant elektroninės prekybos paslaugas;
 • vykdant tiesioginę rinkodarą, įskaitant naujienlaiškių siuntimą;
 • gerinant paslaugų kokybę;
 • užtikrinant klientų, darbuotojų ir patalpų saugumą (vaizdo stebėjimas);
 • kitais tikslais, susijusiais su vidaus administravimu, pavyzdžiui, tvarkant MB "Kavos Pupelė" darbuotojų duomenis.


Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi?

MB "Kavos Pupelė" renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis:

 • pagrindinius duomenis, kurie reikalingi aukščiau išvardintiems tikslams: vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ir pan.;
 • duomenis, kurie reikalingi paslaugoms teikti ar prekėms parduoti: užsakymo duomenys, sąskaitose esanti informacija, duomenys susiję su mokėjimais ir pan.;
 • duomenis apie paslaugų naudojimą, pavyzdžiui, paslaugos naudojimo kiekiai, duomenys surinkti panaudojant slapukus ar kitas panašias technologijas ir kt.;
 • vaizdo duomenis, kuriuos užfiksuoja MB "Kavos Pupelė" vaizdo stebėjimo įranga, kuomet lankotės MB "Kavos Pupelė" parduotuvėse ar administracijos patalpose.
 • kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.


Kokiais teisiniais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?

MB "Kavos Pupelė" gali rinkti Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamasi teisės aktuose nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais. Tai sutarties sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas, kai Jūs su MB "Kavos Pupelė" sudarote prekių tiekimo ar kitą sutartį. MB "Kavos Pupelė" teisėti interesai taip pat gali būti pagrindas tvarkyti duomenis, pavyzdžiui, kai MB Kavos Pupelė" siunčia naujienlaiškius bei informuoja apie prekes ar paslaugas, valdo ir (ar) išieško įsiskolinimą. Jūsų sutikimas – dar vienas pagrindas, kuriuo MB "Kavos Pupelė" gali tvarkyti asmens duomenis (pavyzdžiui, vykdant tiesioginę rinkodarą, kai teikiami individualizuoti pasiūlymai, paremti kliento individualia analize ar kitais atvejais). MB "Kavos Pupelė" gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis taip pat ir vykdant teisines prievoles (kad vykdytų norminių aktų reikalavimus, taip pat pateiktų atsakymus į valstybės ir savivaldybių teisėtas užklausas ir kt.) ar kitais teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais.

Kiek laiko saugomi Jūsų duomenis?

MB "Kavos Pupelė" saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga MB "Kavos Pupelė" teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Tvarkant asmens duomenis MB "Kavos Pupelė" gali priskirti Jus tam tikrai klientų kategorijai, tačiau tik tiek, kiek tai susiję su pasiūlymu, kad MB "Kavos Pupelė" galėtų pateikti individualius pasiūlymus, pritaikytų turinį pagal vartotojo interesus, informuotų apie prekes ir paslaugas.

MB "Kavos Pupelė" imasi visų galimų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik nustatytais tikslais, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Kam MB "Kavos Pupelė" teikia ar gali teikti asmens duomenis?

 • MB "Kavos Pupelė" tokius duomenis gali teikti duomenų tvarkytojams, kurie atlieka MB "Kavos Pupelė" tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą; bendrovės, kurios užtikrina pranešimų klientams siuntimą, teikia apsaugos ir kitas paslaugas);
 • bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų rinkmenas ar administruojančioms skolas;
 • teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai;
 • kitiems asmenims Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.


MB "Kavos Pupelė" kavos-pupele.lt (coffee4all.lt) SVETAINĖJE RENKAMI DUOMENYS

 • administruodami interneto svetainę bei diagnozuodami sutrikimus MB "Kavos Pupelė" serverio darbe, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją;
 • naudodami slapukus renkame duomenis apie paslaugų naudojimą. Informacija apie slapukus, slapukų tipai ir jų paskirtis yra pateikti žemiau;
 • registruojantis MB "Kavos Pupelė" savitarnoje renkame vartotojo identifikavimui būtiną pagrindinę informaciją, kurią pateikiate pildydami registracijos formą, t. y. vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį.
 • įsigyjant prekių MB "Kavos Pupelė" elektroninėje parduotuvėje renkame duomenis, kurie yra reikalingi tinkamam užsakymo įvykdymui, pavyzdžiui, įrenginys ir jo užsakymo detalės, kontaktiniai duomenys bei susiję įrašai. Duomenys saugomi 5 metus nuo paskutinio kliento prisijungimo prie kliento paskyros momento.
 • Surinktus duomenis apie MB "Kavos Pupelė" svetainės lankytojus atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. MB "Kavos Pupelė" svetainės lankytojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.


NAUJIENLAIŠKIAI

MB "Kavos Pupelė" svetainėje įvesdami savo el. pašto adresą galite užsisakyti naujienlaiškius, kurie leis pirmiesiems sužinoti apie specialius MB "Kavos Pupelė" pasiūlymus ir naujienas . Įvedus elektroninio pašto adresą ir užsakius naujienlaiškį, Jūsų nurodytu el. paštu išsiųsime nuorodą patvirtinimui.

Užsisakius naujienlaiškį, Jūsų el. pašto adresą MB "Kavos Pupelė" naudos remdamasi Jūsų sutikimu, kurį galite bet kuriuo metu atšaukti. Jūsų el. pašto adresą galime perduoti tretiesiems asmenims, teikiantiems specializuotas paslaugas, tik tam, kad išsiųsti Jums skirtą naujienlaiškį.

Išsiuntus naujienlaiškį, MB "Kavos Pupelė" gali rinkti statistinius duomenis apie Jūsų elgesį, pavyzdžiui, ar atidarėte el. laišką, kokias nuorodas paspaudėte.

Jūsų el. pašto adresą naujienlaiškių siuntimo tikslu tvarkysime iki Jūsų atsisakymo gauti MB "Kavos Pupelė" pasiūlymus. Atsisakyti MB "Kavos Pupelė" naujienlaiškių prenumeratos galite naujienlaiškio apačioje paspausdami atitinkamą nuorodą arba kitais šioje politikoje nurodytais būdais.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Nustatydami asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, įgyvendiname tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

MB "Kavos Pupelė" darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie bendrovės klientus, įskaitant ir MB "Kavos Pupelė" svetainės lankytojus.

Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis.

JŪSŲ TEISĖS IR KITA AKTUALI INFORMACIJA

Jūs turite teisę:

 • teisę būti informuotiems apie savo asmens duomenų tvarkymą Įstaigoje;
 • teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
 • teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
 • teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • jeigu Jūs esate MB "Kavos Pupelė" kavos-pupele.lt (coffee4all.lt) internetinės svetainės registruotas vartotojas, galite prisijungti prie savo paskyros ir išsiregistruoti iš MB "Kavos Pupelė" kavos-pupele.lt (coffee4all.lt) internetinės svetainės. Tokiu atveju bus nuasmeninami visi Jūsų paskyros duomenys ir visi kiti įrašai susiję su Jūsų asmeniniais duomenimis.(„teisė būti pamirštam“). MB "Kavos Pupelė" kavos-pupele.lt (coffee4all.lt) pasilieka tik užsakymų informaciją, kuri buvo reikalinga vykdant pirkimo-pardavimo sutarties įsipareigojimus.
 • teisę, kad duomenys būtų perkelti;
 • teisę apriboti duomenų tvarkymą;
 • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

Dėl savo teisių įgyvendinimo ar nusiskundimų, galite kreiptis į MB "Kavos Pupelė" administraciją elektroniniu paštu info@coffee4all.lt . Taip pat galite kreiptis ir į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, tačiau visuomet sieksime visus klausimus išspręsti tiesiogiai kartu su Jumis.

Jei dėl šioje privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis į MB "Kavos Pupelė" bet kuriuo Jums patogiu būdu:

Atsakymą į Jūsų Prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos.

Kaip sužinoti apie šios politikos pakeitimus?

Ši privatumo politika įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d. Ji gali būti keičiama atsižvelgiant į teisės aktų ir mūsų vidaus pasikeitimus. Apie pakeitimus mes pranešime savo interneto svetainėje https://www.kavos-pupele.lt (https://www.coffee4all.lt).

We use cookies and other similar technologies to improve your browsing experience and the functionality of our site. Privacy Policy.